De Boetiek Oog&Design is een erkend Myopie Management Expert

 

 

Bij De Boetiek zijn we trots dat we Myopie Management Expert zijn. Wat dat inhoudt: Wij zorgen voor de ogen van uw kind. Wij kijken daarbij verder dan het zicht van vandaag: wij kijken naar het zicht van nu én van morgen.

myopie

Waarom zijn wij gespecialiseerd in Myopie Management?

 

Onze ogen helpen ons te leren, te ontdekken, te genieten. Het is belangrijk om voor ze te zorgen, vooral als ze nog een heel leven moeten meegaan. Helaas is de trend dat onze kinderen steeds eerder en steeds sterker bijziend worden. Met name bij jongeren tussen de 6 en 17 jaar oud vindt vaak de grootste myopie progressie plaats. Deze groep loopt gevaar om later hoog bijziend te worden. Dat willen we voorkomen, want (hoge) bijziendheid wordt rechtstreeks gerelateerd aan verschillende oogaandoeningen met (ernstige) slechtziendheid tot mogelijk gevolg. Met andere woorden: hoe lager de bijziendheid, hoe beter dit is voor de ogen

Het antwoord? Bijziendheid, of het risico hierop, bij kinderen en jongeren tijdig herkennen en behandelen. Wij focussen ons op het zo veel mogelijk remmen van erger wordende bijziendheid, oftewel progressieve myopie. Dit betekent o.a. in kaart brengen of uw kind risico loopt om bijziend te worden, of bij bijziendheid een behandelplan op maat opstellen om verergering zo veel mogelijk tegen te gaan; myopie management. Hier bestaan o.a. speciale contactlenzen voor.

De 20-20-2 lifestyleregel

 

 

(Beginnende) bijziendheid bij uw kind is te herkennen aan signalen als veel in de ogen wrijven, klachten over vermoeide ogen en objecten in de verte niet goed kunnen zien. Progressieve bijziendheid valt echter lang niet altijd direct op. Laat daarom regelmatig de ogen van uw kind controleren en leer ze de 20-20-2 lifestyle regel: na 20 minuten dichtbij kijken een onderbreking van 20 seconden om in de verte te kijken en minstens 2 uur per dag naar buiten. Zo kunnen we beginnende bijziendheid op tijd aanpakken.

Wij zijn gespecialiseerd in myopie management bij kinderen. U herkent een gecertificeerde KIJK VERDER optiekzaak aan de titel Erkend Myopie Management Expert’. Maak een afspraak voor een Kijk Verder oogcheck met uw zoon of dochter in onze winkel aan de Boterhoek in Best.

Wat is bijziendheid?

De wetenschappelijke term voor bijziendheid is ‘myopie’. Als je bijziend bent zie je dichtbij goed, terwijl je veraf juist wazig ziet. Dit wazige zicht komt omdat je oog in de (as)lengte zo sterk groeit dat de afbeelding waar je naar kijkt niet meer óp het netvlies afgebeeld wordt, maar ervóór. Je hebt dan een correctie met een negatieve sterkte (min-sterkte) nodig om weer scherp te zien.

bijziend

Waar moet ik op letten?

Als je één of meer van deze signalen herkent bij je kind, is je kind mogelijk bijziend:

  • Klachten over hoofdpijn of ‘vermoeide ogen’.
  • Moeite op school door het niet goed kunnen lezen van het bord.
  • Dicht bij de televisie, computer of andere beeldschermen gaan zitten.
  • Een boek heel dichtbij houden bij het lezen.
  • Objecten in de verte niet goed kunnen zien.
  • Veel knipperen.
  • Veel in de ogen wrijven.
  • Ogen vaak dichtknijpen.

Dit zijn slechts indicaties. Het is belangrijk om de ogen van je kind regelmatig te laten controleren door een specialist, óók als er geen indicaties voor bijziendheid zijn. Hierdoor kan er tijdig worden ingegrepen en kunnen vervelende oogproblemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden.

De risicofactoren

Vooral voor kinderen met een grote kans op het ontwikkelen van hoge bijziendheid is het van belang om de progressie tijdig zoveel mogelijk te managen. De exacte oorzaak van bijziendheid is nog steeds niet bekend, maar er zijn wel belangrijke factoren die een rol spelen, zoals:6,7,8,9

Erfelijkheid;

als één of beide ouders bijziend zijn, is er een grotere kans op bijziendheid voor het kind. Let ook op of netvliesloslating voorkomt in de familie.

Etniciteit;

onder de Aziatische bevolking komt bijziendheid veel voor (tot wel 80%).

Leefpatroon;

kinderen die weinig buiten spelen en veel tijd doorbrengen op de smartphone of tablet (dichtbijwerk) ontwikkelen vaker bijziendheid

IMG_20201111_0001